AS de Komorbit hastalıklar

monomono 5,443 Ankara

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA KOMORBİT HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Serda Em, Mehtap Bozkurt, Mehmet Çağlayan, Pelin Oktayoğlu, Mehmet Karakoç, Kemal Nas

ÖZET Bu çalışmanın amacı ankilozan spondilit (AS) hastalarında komorbit hastalıkları ve bulunma oranlarını belirlemektir. Yöntemler: Bu çalışmaya 70 ASli hasta, 70 romatoid artritli (RA) hasta ve 70 sağlıklı kontrol alındı. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Tüm gruplar hipertansiyon, Aterosklerotik Kalp Hastalığı (ASKH), kalp yetmezliği, tiroid hastalıkları, akciğer hastalıkları, Tip2 diyabet ve serebrovasküler olay (SVO) açısından sorgulandı ve daha kapsamlı bilgi elde etmek için hasta kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları yaş, boy ve kilo bakımından benzerdi. AS’li hastalarda hipertansiyon görülme sıklığı, sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Fakat AS ve RA hastaları hipertansiyon açısından karşılaştırıldığında böyle bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). AS ve RA’lı hastalarda ASKH ve kalp yetmezliği görülme sıklığı benzerdi ve AS hastaları kontrol grupları ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık yoktu. AS’li hastalarda tiroid hastalıkları %12.8 olarak görülürken, Tip2 diyabet sıklığı %11.4 idi ve sağlıklı kontrollerle AS hastaları karşılaştırıldığında bu iki hastalık açısından iki grup arasındaki fark anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: AS’li hastalarda, sağlıklı kontrollere göre hipertansiyon, tiroid hastalıkları ve diyabet görülme sıklığı anlamlı derecede yüksekti. Ancak RA’lı hastalar ve AS’li hastalar arasında komorbit hastalık açısından anlamlı fark tespit edilmedi.

 Not: Komorbit eşlik eden hastalıklar demekmiş.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

korkmaztuba feryal taner40 floramolloy nisanlalesi filibus