AS Hastalarında ev Egzersiz Tedavileri

adminadmin 467
kategorisi Makaleler
ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA EV EGZERSİZ TEDAVİSİNİN AĞRI, MOBİLİTE, FONKSİYON, HASTALIK AKTİVİTESİ,
YAŞAM KALİTESİ ve SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr.Ebru AYTEKİN
FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON
UZMANLIK TEZİ


GİRİŞ
Ankilozan Spondilit( AS) Seronegatif Spondiloartropatiler içinde en sık görülen etiyolojisi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır.
Primer olarak omurga ve eklemlerin mobilitesini etkileyerek fiziksel disabiliteye neden olur. Omurga ve eklemlerdeki inflamasyon ve ağrı; fiziksel aktivitede azalma, yorgunluk, uyku bozukluğu, depresyon, anksiyete ve strese yol açar.
Göğüs kafesi mobilitesindeki azalmaya bağlı olarak restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğu yaygın olarak bildirilmiştir.
Fiziksel ve psikolojik sağlığı devam ettirebilmek için tedavi; tutukluğu ve fleksiyon deformitelerini önlemeye yönelik olmalıdır.
AS´ de kullanılan temel destekleyici tedaviler; non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar, Tümör nekrozis faktör inhibitörleri ve fizyoterapidir.
Fizyoterapi mobiliteyi, fiziksel kondüsyonu ve kuvveti devam ettirebilmek ve artırmak için çok önemlidir.
Eklemler içindeki basıncı ve ağrıyı azaltmada hidroterapinin yararlı etkileri olabilir fakat bu tür programlara hastaların düzenli katılımı zordur.
Ev egzersiz tedavisinin; AS´ li hastaları normal yaşamlarını idame ettirmesinde ve uzun dönem tedavinin başarısında büyük ön mi vardır.

Bu çalışmanın amacı; AS´li hastalarda ev egzersiz tedavisinin ağrı, mobilite, fonksiyon, hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi ve solunum fonksiyonları üzerine olan etkisini araştırmaktır.

Yorumlar

  • monomono 5,449 Ankara
    Yeni makale.

    kemal_82 arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz, makaleyi haber verdiği için.
  • Ben Teşekkür ederim Dikkate Aldığınız için.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

kayasgari emilijxvn moshegabb kimbehaq helenfranz Erhat Fatos murat80 tayfun34 cemel ilknkhvc abay