Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Bağlı Kronik Ağrıların Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

adminadmin 467
kategorisi Makaleler
KAS İSKELET SİSTEM HASTALIKLARINA BAĞLI KRONİK AĞRILARIN YAŞAM KALİTES ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Fizyoterapist Ayça AYTAR
Danışman:
Doç. Dr. Emine Handan TÜZÜN
Ankara, 2007


ÖZET
Bu tez kronik kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı kronik ağrıların yaşam azalan yaşam kalitesinin belirleyicilerini tesbit etmek amacı ile tasarlandı. RA, OA, FMS, MAS, bel ve boyun ağrılı kişileri içeren 304 kronik kas iskelet sistem hastası (çalışma grubu) ve kronik ağrı yakınma problemi olmayan 157 (kontrol grubu) olgu çalışmaya katıldı. Olguların sosyo-demografik ve ağrı özellikleri, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, yeti yitimleri ve sağlıkla ilgili yaşam kaliteleri özel anketlerle değerlendirildi.

Çalışma grubundaki olguların duyusal, afektif ve toplam ağrıları ile ölçümün yapıldığı anda hissedilen ağrı şiddetleri ve değerlendirilen toplam ağrı kontrol şiddeti grubundaki olguların ağrı özelliklerinden daha fazla idi (p<0.05).
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında çalışma grubundaki olguların uyku kaliteleri daha kötü idi (p<0.05).
Kas iskelet sistem hastalıklarına bağlı kronik ağrısı olan olguların mental, fiziksel ve toplam yorgunluk düzeyleri kontrol grubundaki olgulardan daha fazla bulundu (p<0.05). (p<0.05).
Çalışma grubundaki olguların kontrol grubundan daha fazla depresyona eğilimi olduğu bulundu (p<0.05).
Çalışma grubundaki olguların sürekli anksiyete düzeyleri kontrol grubundakilere göre daha fazla bulunmuşken (p<0.05) , durumluluk anksiyete puanları arasında fark yoktu (p>0.05).
Çalışma grubundaki olguların ağrıya bağlı oluşan yeti yitimi düzeyleri kontrol grubundaki olgulardan daha fazla idi (p<0.05).
Çalışma grubundaki olguların sağlıkla ilgili yaşam kalite düzeyleri Kısa Form-36 anketinin vitalite ve mental sağlık alt ölçekleri dışındaki diğer alt ölçeklerde kontrol grubundaki olgulardan anlamlı düzeyde daha düşük idi (p<0.05).
Fiziksel fonksiyon ve genel sağlık dışında hastalık gruplarının sağlıkla ilgili yaşam kalite düzeyleri benzerdi (p>0.05).
Bu çalışmamızın bulguları sonucunda sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerinde uyku kalitesi, yorgunluk ve depresyon düzeylerinin önemli etkisi olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuç literatür ile uyumludur.

Yorumlar

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

yazicimehmet abdullahgenc BBULUTAY seckin VedatTAKUNYACI muratkr SportMan keislamoglu muratdekor ergunaras Fuat zeminmuhendislik