Ankilozan Spondilit'li Hastalar için rehber

adminadmin 467
kategorisi Makaleler

Ankilozan spondilit (AS) nedir ?
AS, özellikle omurgayı ve sakroiliak eklemleri tutan, bel hareketlerini kısıtlayan, ilerleyici, yangılı bir romatizmal (romatizmal iltihaplı) hastalıktır.

Sakroiliak eklem neresidir ?
AS1Sakroiliak eklem kuyruk sokumu kemiği (sakrum) ile leğen kemiğini (iliium)birleştiren eklemin adıdır (Şekil - 1). Genellikle Ankilozan spondilit bu eklemin romatizmal iltihabı şeklinde başlar.

Vücudun çatısını oluşturan omurga 24 omurdan oluşur. Boyunda 7, sırtta 12, belde 5 omur bulunur (Şekil - 2). Daha aşağıda kuyruk sokumu, onun da altında kuyruk ucu kemiği bulunur.

Omurganın boyun ve bel bölgeleri en hareketli kısımlarıdır. Sırt bölgesinde omurlara her iki yandan kaburgalar birleşir.

AS'in sebebi nedir ?
Tüm romatizmal hastalıklarda olduğu gibi AS'in sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı şeyleri kesin olarak bilmekteyiz. Bunları şöyle sıralayabiliriz.
1. AS kesinlikle bulaşıcı değildir.
2. AS anne babadan çocuğa kalıtımsal olarak geçmez.

Bugün için bilinen kanında HLA-B 27 adı verilen bir geni taşıyan insanların bu hastalığa daha yatkın olduklarıdır. Ancak HLA-B27 müspet hastaların bazılarında AS gelişir. HLA-B 27 müspet şahısların bir kısmında idrar yolu enfeksiyonlarının veya ishallerin bu hastalığı başlattığı sanılmaktadır.

Ankilozan Spondilit nasıl başlar ?
AS sıklıkla bel ağrısı ve kalça ağrısı şeklinde başlar. Nadiren diz, omuz, ayak bileği veya topuklarda ağrı ve şişlik şeklinde de başlayabilir. Hastalık çoğunlukla sinsi başlar. Ağrı haftalar ve aylar içinde gittikçe ilerler.

İlk yakınma genellikle sabah yataktan kalkarken duyulan bel veya kalça bölgesindeki ağrılardır. Yorgunluk ve iştahsızlık bu ağrıya eşlik edebilir. Ağrılar istirihatle artar. Ağrının gece yarısı uykudan uyandırması tipiktir. Gün içerisinde hareket ettikçe azalır. Ancak hastalığın aktif dönemlerinde hastalar gün içerisinde de ağrı nedeniyle hareketlerinde zorluk çekerler.

Sabahları yataktan kalktıklarında ağrının yanısıra sertlik veya tutukluktan yakınırlar. Sabah tutukluğu yarım saat kadar hareket ettikten sonra açılır.

Bel ağrısı bazen kalçalardan dizlere kadar inebilir. Baldıra veya topuğa vuran ağrı nadirdir. Ağrı bazen bir bacakta, bazen diğerindedir. Bu nedenle "Baskül tarzında ağrı" diye tanımlanır.

Ankilozan Spondilitteki ağrının diğer ağrılardan farkı var mıdır ?
Ankilozan spondilitli hastalara yanlışlıkla bel fıtığı, siyatalji veya kireçlenme tanısı konulabilir. AS ağrısını bel fıtığından ayıran en önemli özellik ağrının istirihatle, hatta gece yarısı ortaya çıkmasıdır. Bel fıtığında ve siyataljide ağrı hareketle ortaya çıkar. Bel fıtığı olan hastalar fazla yürüyemezler.

Ankilozan spondilitin başka bulguları var mıdır ?
Özellikle topuklarda ve kasların kemiklere yapıştığı diğer bölgeler parmakla bastırmakla hatta dokunmakla çok ağrılı olabilir. Özellikle topuk ve oturak yerlerinde yangı varsa hastanın oturması ve yüremesi çok güçleşebilir.

Bazı hastalarda göğüs ağrısı olabilir. Bu ağrı kaburgaların iman tahtası denilen göğüs ön duvarına bileştikleri yerdeki romatizmal yangıdan kaynaklanmaktadır.

GÖZ: Hastaların % 1'nde başlangıç göz bebeğinin iltihaplanması şeklinde olabilir. Göz kan çanağına dönmüştür. Çok ağrılıdır ve görme pusludur. " İridosiklit " denilen bu durum hastaların % 40 ' nda hastalığın herhangi bir evresinde görülür. Acil bir durum olup derhal göz doktoruna müracaat edilmelidir. Sonuçtan hastalığınızı takip eden doktorunuzu haberdar etmelisiniz. Geç kalınması halinde görme kaybı olabilir.

KALP: İleri dönemlerde Ankilozan spondilit kalpten çıkan ana damarın kapakçığını tutabilir. Ancak Türk toplumunda tutulum genellikle çok hafif olup tedavi gerektirmeyecek kadar önemsizdir.

AKCİĞERLER: Kaburgaların iman tahtasına bağlandıkları eklemlerin ve kaburgalar arası kasların, tutulumuna bağlı olarak nefes alma ve öksürme ağrılı olabilir. Ağrı nedeniyle yüzeyel soluk alıp verilmesi sonucu, akciğerler tam doldurulmayacaktır. Uzun dönemde buna bağlı olarak “Sınırlayıcı tipte solunum yetmezliği” gelişebilir.

Sigara herkes için öldürücüdür. Ancak Ankilozan spondilitli hastalar sigaranın zararlarından daha fazla etkilenirler.

Ankilozan Spondilitte fizik muayene bulguları nelerdir ?
Ankilozan spondilitte bel hareketleri kısıtlanmıştır. Hasta dizlerini bükmeden öne, yanlara ve arkaya doğru eğilemez veya eğilmekte zorlanır. Boyun bölgesi tutulanlarda arkaya bakmakta güçlük çeker, çenesini göğsüne değdiremez.

İleri dönemlerde hasta hafif öne eğik, sırtta biraz kambur çıkmış bir hal alabilir.

Kalça tutulumu olanlarda kalça hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır. Çömelmekte zorlanabilir.

Sakroiliak eklemlerin bazı manevralarla gerilmesiyle belde ağrı hissedilir. Bu testleri şöyle özetleyebiliriz. Sırt üstü yatarken leğen kemikleri iki yandan içe doğru bastırıldığında, yüzü koyun yatarken kuyruk sokumundan bastırıldığında belinde ağrı olur. Sırt üstü yatarken bir ayağı karşı taraf dizinin üzerine konulup o taraf dizi yere doğru bastırıldığında belinde ağrı hisseder.

Ankilozan spondilit tanısı nasıl konulur ?
Ankilozan spondilitin ön tanısı için hastanın şikayetlerinin yukarıda anlatılanlara uygun olması ve fizik muayenede bel hareketlerinin kısıtlı olması gerekir. Daha sonra çekilen röntgenlerde sakroiliak eklemlerde hastalığa özgü değişikliklerin görülmesi tanıyı kesinleştirir.

Ayrıca bel fıtığı, mekanik bel ağrısı, fibromiyalji ve diğer romatizmal hastalıklar ekarte edilmelidir.

Ankilozan spondilite özgü laboratuvar bulgusu var mıdır?
Hastalığın aktif dönemlerinde CRP ve sedimantasyon yüksek olabilir. Yine aktif dönemlerde hafif kan azlığı (anemi) görülebilir.

Hastaların büyük kısmında HLA-B 27 geni müspettir. Ancak bu testin tanısal değeri yoktur. Zira hastaların hepsinde HLA-B 27 müspet değildir. Ayrıca HLA - B27 müspet olan tüm hastalarda Ankilozan Spondilit gelişmez.

Benim sonun ne olacak ? Ankilozan Spondilit nasıl bir seyir gösterir ?
Ankilozan spondilit en sık sakroiliak eklemleri ve omurgayı, ikinci sıklıkla da kalçaları etkiler. Sakroiliak eklemin tutulması hastanın paytak paytak yürümesine, omurganın etkilenmesi ise bel ve boyun hareketlerinin kısıtlanmasına neden olur. Hastalık ilerledikçe omurların her iki yanında yukarıya ve aşağıya doğru yeni kemik oluşumu başlar ve sonunda omurlar birleşebilir. Bu süreç tüm omurları etkilerse omurga " bambu kamışı " şeklinde tek bir kemik haline gelir ki bu hal omurganın tüm hareket imkanlarını yok eder. Eğer düzenli egzersiz yapılırsa hastaların çoğunda "omur birleşmesi " bir iki seviyede kalabilir. Ankilozan spondilitin tutulan eklemler içinde en fazla harabiyete yol açtığı eklem kalça eklemidir. Kalça ekleminde daralma, eklem hareketlerinde kısıtlanma, eklemin fonksiyon yapamayacak şekilde bozulması görülebilir.

Ankilozan spondilit alevlenme ve sönme dönemleriyle seyreden müzmin bir hastalıktır. Aktif dönemler aylarca sürebileceği gibi uzun bir süre tamamen yatışabilir. Hiç bir hasta bir başka hastanın tıpkısı değildir. Hastalığın ne zaman şiddetlenip ne zaman yatışacağını önceden kestiremeyiz. Genellikle 50 yaşın üzerinde ataklar seyrekleşir. Zaman içinde bel ve boyun hareketleri kısıtlanır. Bu nedenle hastanın duruşunu çok iyi muhafaza etmesi gereklidir. Aksi halde kamburluk, belde eğiklik gibi arazlar kalabilir. Kalça eklem harabiyetine bağlı olarak hastada yürüyüş bozuklukları olabilir. Boyun tutulumunda hasta boynunu sağa sola döndüremez. Boyun öne eğik durumda kalabilir. Omurganın aşırı eğilmesi nefes almayı zorlaştırabilir. Kalbe baskı yapabilir.

Ankilozan spondilit hangi yaşlarda başlar ?
Genellikle 20 -25 yaşlarındaki erkeklerde görülür. Son yıllarda başlama yaşı orta yaş grubuna doğru çıkmakta olup, kadınları etkileme oranı artmaktadır.

Ankilozan spondilitin tedavisi mümkün müdür ?
Ankilozan spondilitin tamamen tedavisi maalesef mümkün değildir. Ancak hastalık kontrol altına alınabilir.

Ankilozan spondilitte hekimin hedefi ağrıyı azaltarak hastanın hareket kabileyitini artırmaktır. Hastanın görevi günlük egzersizlerini düzenli olarak yapmaktır. Sürekli ve düzenli olarak yapılan egzersiz bel, boyun ve sırttaki eğrilme ve bükülmeleri önleyebilir.

Ankilozon spondilitin tedavisinde hangi ilaçlar kullanılıyor ?
Ankilozan spondilitte kullandığımız temel ilaçlar romatizmal yangıyı giderici ve ağrı kesici özelliği olan " nonsteroid antiinflamatuar " grubundandırlar. Piyasada bu gruba dahil endometasin, diclofenak, piroksikam, naproksen, etodolak gibi pek çok ilaç vardır. Bu ilaçlar arasında en etkilisi şu demek mümkün değildir. Her hastada farklı bir ilaç etkili olabilmektedir. Sizin için en uygun ilacı hekiminizle birlikte seçeceksiniz. Ağrı kesici özelliği de olan bu ilaçların hastalığı kontrol altına alabilmesi için ağrı olmasa bile düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Sadece ağrılı günlerde kullanılırsa romatizmal yangıyı giderici etkilerinden yararlanamayız. Kolay alınması, ve unutulmaması için biz günde bir defa alınan uzun etkili formları tavsiye ediyoruz.

Diğer iltihaplı romatizmal hastalıklarda kullanılan kortizon, altın tuzu, penisilamin, sıtma hapı, metotreksat gibi ilaçların bugün için ankilozan spondilit tedavisinde yeri yoktur.

Çok ağrılı olan bölgelere doktorunuz kortizonlu iğne yapabilir. Ancak bu iğnenin senede iki üç kezden fazla yapılmaması gereklidir.

"Salozopyrine-EN" denilen bir ilacın ankilozan spondiliti kontrol edici etkisi olduğu sanılmaktadır. Hekimin tavsiyesi durumunda bu ilaç 6 ay kadar kullanılır. Eğer faydalı olursa devam edilir, faydası görülmezse kesilir.

Son yıllarda romatoid artrit tedavisinde kullanılan bazı biyolojik ilaçlar (TNF alfa inibitörleri) AS tedavisinde de önerilmektedir.

Ankilozan spondilit tedavisinde EGZERSİZİN yeri nedir ?
Ankilozan spondilite bağlı bel ve boyun kısıtlılıkları ve eğrilikleri önlemenin tek yolu egzersiz ve iyi bir duruştur. Ankilozan spondilitli hastaların yapmaları gereken egzersizler bu kitabın sonunda gösterilmiştir.

İlk başlarda egzersize bağlı olarak ağrılar artacaktır. Sebat ederek inatla egzersizlerinizi yapmalısınız. Bir süre sonra egzersiz sonrası daha rahatladığınızı hissedeceksiniz. Her sabah ve akşam yirmişer dakikanızı egzersize ayırmalısınız.


Egzersizin faydalarını:
a) İyi bir duruş şekli sağlamak,
b) Kısalmış olan kasları gererek uzayabilirliklerini artırmak,
c) Kas kuvvetini artırmak,
d) Tüm eklemlerde normal eklem hareket açıklığını muhafaza etmek şeklinde özetleyebiliriz.


Ankilozan spondilitin tedavisinde fizik tedavinin yeri nedir ?
Özellikle çok ağrılı dönemlerde fizik tedavi kürleri çok yararlı olmaktır. Hem ağrının azaltılmasında hem de hareket kabiliyetinin artırılmasında yararlıdır. Ancak mutlaka egzersizle beraber olmalıdır.

Kaplıca tedavisi faydalı mıdır ?
Halk arasında kaplıcanın Ankilozan spondilite faydalı olduğuna inanılmaktadır. Ancak hastalığın çok aktif dönemlerinde kaplıca aktivasyonu daha da artırabilir. Bu nedenle kaplıca tedavisinden mutlaka hekim kontrolünde yararlanmalıdır.

Ankilozan spondilitin tedavisinde cerrahinin yeri nedir ?
Ankilozan spondilitte cerrahinin kısıtlı bir yeri vardır. Ciddi kalça tutulumu olan hastalarda erken yaşlarda dahi kalça protezine gidilebilir. Önünü görmesini engelleyecek kadar boynunda öne eğilme olanlarda omurgayı düzeltici ameliyatlar denenebilir.

Ankilozan spondilitli hastalar spor yapabilir mi ?
Ankilozan spondilitli hastalar için hareket yaşam demektir. En çok önerilen spor dalı yüzmedir. Zira yüzme esnasında omurga, kalça ve diğer eklemler düz olarak tutulur. Bisiklete binmeyi öne eğilerek sürme durumunda önermiyoruz. Oturma yeri ve direksiyonda dik durmayı sağlayacak düzenlemeler yapılırsa bisiklet iyi bir spordur. Aksi halde bisikletten kaçınmalıdır. Spor yaralanmalarının sık görüldüğü futbol, boks, judo gibi kaba ve sert sporlardan kaçınmalıdır. Spor yaralanmaları “entesopati” denilen kasların kemiklere yapıştığı yerlerde yangılara yol açabilir.

Voleybol, masa tenisi, tenis gibi sakatlanma riskinin daha az olduğu spor dallarını daha çok tercih ediyoruz.
Hiç spor yapamayanlara her gün yarım saat yürümelerini, yürüyüş sonrasında ankilozan spondilit egzersizlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yürüme mesafesi arttıkça araya kısa koşular konulabilir.

Nefesimi geliştirmek için ne yapmalıyım ?
Kitapçığın sonundaki solunum egzersizlerini her gün yapmalısınız. Ayrıca doktorunuzun vereceği "üfle üfle" dediğimiz solunum egzersiz cihazından bir tane edinmelisiniz. Her gün düzenli olarak çalışarak içinize çekebileceğiniz hava miktarını artırmalısınız (Şekil- )

Ne kadar istirihat etmeliyim ?
Çok aktif dönemlerde bir iki günlük istirihatlar alınabilir. Ancak hiç bir zaman uzun süreli istirihate gerek yoktur. Çok şiddetli alevlenme dönemlerinde fizik tedavi kliniklerine yatırılabilirsiniz.

İstirihat dönemlerinde bile mutlaka hafif hafif egzersizlere devam etmeli, fazla zorlamadan bel, boyun ve sırt hareketleri yapılmalıdır. Zira uzun süreli hareketsizlik tutukluğu ve ağrıyı daha da artıracaktır.

Nasıl yatmalıyım ?
Ankilozan spondilitli hastalar kesinlikle yan taraflarına büzülmüş bir şekilde yatmamalıdır. Bu şekilde yatış öne eğik bir duruş şekli kazanmanıza, kalçalarda eklem sertliklerine neden olabilir. Özellikle yüzü koyun yatışın sırttaki kanburluğu giderici ve kalçaların öne doğru kısıtlı kalmasını önleyici etkisi vardır. Bu nedenle tüm Ankilozan spondilitli hastaların en azından günde iki kez 20 dakika yüzü koyun yatmasını öneriyoruz. Hastalığı ilerlemiş olanlar için 20 dakika fazla gelebilir. Bu hastalar 5 dakikayla başlayıp her gün bu süreyi giderek artırmalıdır.

Özel bir yatak almalı mıyım ?
Ankilozan spondilit için özel bir yatağa ihtiyaç yoktur. Ancak yatak düz ve normal sertlikte olmalıdır. İçine gömülecek kadar yumuşak bir yatakta kesinlikle yatmayın. Karyolanız yaylıysa yatağınız altına düz bir sunta veya tahta parçası koyabilirsiniz. Yastığınızı giderek inceltmeye bakın. Sonunda yastıksız yatabilmelisiniz. Yüksek bir yastık boyun ve omuzlarınızın duruş şeklini bozacaktır.

Nasıl bir yerde oturmalıyım ?
Ankilozan spondilit tedricen sizi öne eğmeye çalışmaktadır. O halde bütün çabanız mümkün olduğunca dik durmak olmalıdır. Bu nedenle kesinlikle yumuşak koltuklarda oturmayın. Sandalyeniz normal yükseklikte olmalı, dizleriniz ve kalçanız otururken 90 derece açı yapmalıdır. Yazı yazarken masaya doğru öne eğilme ihtiyacı hissetmemelisiniz. Sandalyenizin yanlarında gerektiğinde dayanabileceğiniz kolluklar olmalı, sandalyenin arkası boyun destekli olacak şekilde yüksek olmalı, oturak yeri fazla derin olmamalıdır. Alçak yumuşak sandalye ve yer minderlerini kesinlikle önermiyoruz. Ankilozan spondilitli hastalar yemeklerini kesinlikle yerde yememeli, mutlaka masayı tercih etmelidir.

Korse kullanmanın faydası var mı ?
Halk arasında bel ağrısı olanlarda kuşak ve korse kullanımı çok yaygındır. Bu tip şeyler omurgayı daha fazla sabit tuttuğu için kısıtlılığı artıracaktır. Özel durumlar haricinde doktorunuz tarafından verilmediği sürece kesinlikle bu tip şeyler kullanmayınız.

Nasıl bir işte çalışmalıyım ?
Oturma, ayakta durma ve yürüme aktivitelerinin hepsini içeren bir iş ankilozan spondilitli bir hasta için idealdir. Ankilozan spondilit asla çalışmayı engelleyecek bir hastalık değildir. Hastalığın çok şiddetli seyrettiği dönemlerde bir iki günlük istirihatler yeterlidir.

Eğer iş yerinizde sürekli oturuyorsanız, saat başı beş dakika ara vererek belinizi ve sırtınız gerin, gövde ve boynunuzu sağa sola döndürerek hareket ettirin. Oturuş şeklinize dikkat edin, kanburunuzu çıkararak oturmayın. Öğle arası15 dakika süreyle yüzü koyun yatmak sırtınız için çok faydalı olabilir.

Hangi yiyecekleri yemeliyim ?
Ankilozan spondilit için özel bir diyet yoktur. Şişmanlatmayıcı ancak protein ve vitaminden zengin bir diyet uygulamalısınız. Aşırı yağlı yiyeceklerden, ekmek, hamur işi gibi unlu gıdalardan kaçınmalısınız.

Hamile kalabilir miyim ?
Ankilozan spondilitli kadınların hamile kalmasında ve çocuk doğurmasında hiç bir sakınca yoktur. Bazı hastaların kullandığı "Salozopyrine - EN " adlı ilaç anne karnındaki çocuğa zararlıdır. Bu ilacı çocuk sahibi olmaya karar veren erkek , kadın tüm hastaların döllenmeden önce kesmesi gerekir.

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların genellikle zararlı değildirler. Gene de hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızda doktorunuzla bu durumu doktorunuzla görüşmelisiniz.

Ankilozan spondilit cinsel yaşantıyı etkiler mi ?
Ankilozan spondilitin cinsel istek ve fonksiyonlar üzerine hiç bir olumsuz etkisi yoktur. Ankilozan spondilite bağlı halsizlik hali ve ağrı cinsel isteksizliğe yol açabilir. Hasta sakroiliak eklem ve omurgasındaki ağrı nedeniyle ilişki sırasında ağrı hissedebilir. Kadınlarda kalça tutulumu varsa bacakların yeterince açılamaması cinsel ilişkiyi engelleyebilir. Bu hastalarda ağrıyla mücadele edilmeli, ilacın dozu ayarlanmalıdır. Hastalara farklı pozisyonlar gösterilerek ağrısız bir ilişki kurmaları sağlanabilir.

Kalça tutulumu nedeniyle kalça hareketleri çok kısıtlanan kadın hastalara gerektiğinde kalça protezi konulabilir.

SONUÇ OLARAK
Ankilozan spondilit özellikle omurgayı tutan ağrılı bir romatizmal hastalıktır. Hastalık ağrılı ve ağrısız dönemler şeklinde dalgalı bir seyir izler.

Hastalığa bağlı omurga eğriliklerinin önlenmesi için en faydalı şey SÜREKLİ VE DÜZENLİ EGZERSİZ yapılmasıdır. En ağrılı dönemlerde bile egzersize ara verilmemelidir. Hastalık kesinlikle bulaşıcı değildir. Çocuğunuza geçmez.

GÜNLÜK EGZERSİZ PROGRAMI
AS2AS3

1.Ayakta sırtınızı düz bir duvara yaslayın. Çenenizi aşağıya kaydırmadan başınızı ve boynunuzu duvara doğru itin, beşe kadar sayın, ona kadar sayarak istirihat edin. Aynı hareketi 10 kez yapın.

2. Sandalyede oturun. Sol elinizi karnınızın önünden geçirerek sandalyenin arkalığını tutun. Sağ kolunuzu önde dümdüz havaya kaldırın. Bu pozisyonda sağ kolunuz mümkün olduğunca arkaya gelecek şekilde gövdenizi sağa doğru döndürerek arkanıza bakın. Beşe kadar saydıktan sonra bir miktar daha dönmeye gayret edin, daha sonra başlangıç konumuna gelerek ona sayıncaya kadar istirihat edin. Bu hareketi her iki yöne üçer kez yapın.

3a. Sandalyede omuzlar gevşek, başınız dik ve öne bakarak oturun. Başınızı döndürmeden sola doğru yatırın. Kulağınızı omzunuza değdirmeye çalışın. Bu halde beşe dek sayın. Başlangıç konumuna gelin. Ona kadar sayarak dinlendikten sonra başınızı sağa doğru yatırın. Hareketi her iki tarafa iki kez tekrarlayın.

Başınızı çeneniz göğsünüze değecek şekilde öne doğru eğin. Beşe dek saydıktan sonra başlangıç konumuna gelin. Beş kez tekrarlayın.

4a. Sırtüstü dizleri hafif bükerek yere uzanın. Ellerinizi karnınızın iki yanından kaburgalarınızın üzerine koyun. Burnunuzdan derin bir nefes alırken ellerinizle kaburgalarınıza bastırın, üçe dek sayın. Ağzınızdan tüm nefesinizi dışarıya verin. 10 kez tekrarlayın.

AS4

4b. Aynı hareketi ellerinizi meme hizasından kaburgalarınızın üzerine koyarak 10 kez tekrarlayın.

5. Aynı şekilde sırtüstü yatarken kalçanızı yukarıya kaldırarak ters köprü kurun. Omuzlarınızdan dizlerinize kadar vucudunuz bir hizada olmalıdır. Beşe kadar bu vaziyette sayın. Başlangıç konumuna gelerek ona dek sayın. 10 kez tekrar edin.

6. Aynı şekilde sırtüstü yatarken kollarınızı yana doğru açın. Omuzlarınızı yerden kaldırmadan bacaklarınızı sağa doğru eğerek dizinizi yere değdirmeye çalışın. Aynı hareketi sola doğru yapın. Her yöne beşer kez tekrarlayın.

AS5

7a. Yüzü koyun yatarak başınızı sola çevirin. Elleriniz yanda serbest olsun. Bir bacağınızı olabildiğince yukarıya dümdüz kaldırın. Kalçanızın havaya kalktığını iyice hissedin. O şekilde beşe dek sayın. Her iki bacağınızla beşer kez tekrarlayın.

7b. Yüzü koyun yatın. Ellerinizi arkanızda kavuşturun. Başınızı ve omuzlarınızı mümkün olduğunca yukarıya doğru kaldırın. Beşe kadar sayın. Yeniden yatar pozisyona gelin. 10kez tekrarlayın.

8. Dört ayak pozisyonunda emekler gibi diz ve ellerinizin üzerinde durun. Sol bacağınızı dümdüz havaya kaldırın. Belinizi eğmeden sağ kolunuzu dümdüz havaya kaldırın. Ona kadar sayın. Başlangıç konumuna dönün.AS6

Ona kadar sayarak dinlendikten sonra aynı hareketi sağ bacak ve sol kolunuzla tekrarlayın. Her bacak için beş tekrar yapın.
AS7

9.Emekleme pozisyonunda durun. Kollarınız kesinlikle bükülmesin. Hörgüç olacak tarzda belinizi yukarıya doğru bükün. Kollarınızın arasından bacaklarınızı görecek şekilde başınızı öne doğru eğin. Bu şekilde beşe dek sayın. Daha sonra tavanı görecek şekilde başınızı yukarıya doğru kaldırıp, belinizi aşağıya doğru çukurlaştırın. Beşe dek sayın. Hareketi 10 kez tekrarlayın.
AS8AS9


ÖZET


1. Her gün mutlaka 20 dakika yüzükoyun uzanın.

2.Solunum egzersizlerini gün boyunca sık sık yapın.

3. Duruşunuzu sürekli kontrol edin. Asla öne eğik kanbur durmayın.

4.Egzersizlerinizi düzenli olarak her gün mutlaka yapın.


Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu

Kaynak: fizikoterapi.com

Yorumlar

 • monomono 5,449 Ankara
  Yeni makale
 • Tamamını Okudum ve Teşekkür ediyorum verilen bilgiler daha önce okuduklarımdan çok daha açıklayıcı.
  Herşeyi tek tek en ince ayrıntısına kadar belirtmişler.
 • McKayaMcKaya 2,650 İstanbul
  Ben de sana teşekkür ediyorum Kemal.

  Sitemiz şu anda Türkiye'deki en geniş kapsamlı site. Bu kadar makale, bilgi, belge ve video başka hiç bir yerde yok. Teşekkür ediyorum çünkü okuyarak, araştırarak çabalarımızın boşuna olmadığını kanıtlıyorsun.

  Malesef "ağrılarım var yetişin" diye bas bas bağıran ama şuradaki 3-5 yazıyı okuma zahmetine katlanmayan arkadaşlar var.

  Atalarımızın güzel bir lafı var; "derdini söylemeyen derman bulamaz". Onun yanına başka bir söz daha eklemek lazım; "derdini bilmeyen derman bulamaz"

  Geçenlerde bir üyemiz bana mesaj atmış. "Hasta derneğinin sitesine girdim makaleler bölümüne tıkladım bir tane yazı vardı. Meğer burası sadece sohbet derneği imiş" diyor.

  Biliyorum dedim. Egzersiz bölümünde de bir tane belge var onu da bizden almışlardı. O belgenin sonuna bakan imzamızı görebilir.

  İşin daha da vahimi AS ile ilgili doğru dürüst bir egzersiz rehberi olmadığı için yabancı sitelerden araştırarak hazırladığımız bu belgeyi başta Çapa Tıp Fakültesi olmak üzere bir çok sağlık kuruluşu alıp kullandı. Utanmadan bir de üzerine isimlerini koymuşlar.

  egzersiz.jpg

  Bizim sağlık kuruluşlarından belge alıp buraya koymamız normal de bu koca koca hekimlerin bizden belge aşırıp üstüne konmaları en hafifiyle AYIP.

  O yüzden biz bilgi almak, öğrenmek, araştırmak isteyenleri görünce seviniyoruz. Demek bunca yıllık emek bir işe yarıyor diye.
 • çoğu yerde okumadığım bilgilerde var tşk ederim:)
 • Allah kimseyi düşürmesin bu hastalığa halen bir tedavisini bulamadım : ( Çok zor durumdayım..
 • Selamlar; ANKİLOZAN SPONDİLİT+AKSİYEL hastasıyım ve mesleğim öğretmen nöbet tuttuğum zaman ağrılarım çok artıyor nasıl nöbetten muaf olabilirim ne gibi bir yol takip etmem gerekir. teşekkür ederim
 • Selamlar; ANKİLOZAN SPONDİLİT+AKSİYEL hastasıyım ve mesleğim öğretmen nöbet tuttuğum zaman ağrılarım çok artıyor nasıl nöbetten muaf olabilirim ne gibi bir yol takip etmem gerekir. teşekkür ederim
  Bir hastaneden ''nöbet tutması,hastalığı için sakıncalıdır'' sağlık raporu alıp,kurumunuza ibraz etmek... Geçmiş olsun..
 • zokedezokede 1 Eskişehir
  3 ay önce ağır bir atak sorası as ve fmf tanısı kondu bana;  gebelik düşünüyorum ve salazoprin kullanıyorum kesmem mi gerekiyor hemen????  teşekkür ederim.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

kalinikta sheenschirmei wende44j douglh55 tamikdowd maximcornejo mfxdylan finledallachy frkmrkck CinAli061 red34